Doorgaan naar inhoud

Hoe selecteren we onze ingrediënten?

Productveiligheid is onze topprioriteit. Onze producten voor huishoudelijke en persoonlijke verzorging worden dagelijks door miljoenen mensen wereldwijd gebruikt. Mensen vertrouwen erop dat wij producten leveren die voor hen, hun families en het milieu veilig zijn.

Onze standaarden met betrekking tot ingrediënten

De standaarden die wij met betrekking tot ingrediënten hanteren, worden bepaald door drie belangrijke factoren: wet- en regelgeving, onze eigen interne veiligheidsevaluaties en de veranderende voorkeuren van de consument.

We zorgen er tenminste voor dat onze producten aan de geldende wetgeving voldoen. In bepaalde gebieden gebruiken we hogere standaarden dan door wetgeving vereist wordt. In dit geval verwachten we dat onze leveranciers en partners eveneens aan deze standaarden voldoen. Wanneer we een nieuw merk of een nieuw bedrijf overnemen, doen we er alles aan om ervoor te zorgen dat het zo snel mogelijk aan onze standaarden voldoet.

We gebruiken overal ter wereld waar onze producten worden geproduceerd, verkocht of gebruikt, dezelfde standaarden. Onze standaarden worden doorlopend vernieuwd en aan de hand van nieuwe informatie bijgewerkt.

Lees meer in 'Veelgestelde vragen over onze ingrediënten'.

Veiligheid en milieuexpertise

Unilever heeft een centrum voor veiligheids- en milieugaranties (Safety and Environmental Assurance Centre; SEAC) waar ongeveer 200 mensen werkzaam zijn, onder wie wetenschappers die als leiders in hun vakgebied erkend worden.

Het kerndoel van het team van SEAC is om de veiligheid en duurzaamheid van de producten van Unilever te evalueren om ervoor te zorgen dat ze veilig zijn voor de gebruikers, onze medewerkers en het milieu.

Ze garanderen de veiligheid en duurzaamheid door middel van wetenschappelijke excellentie en samenwerking

Naast het uitvoeren van ons eigen baanbrekend wetenschappelijk onderzoek, werken we ook nauw samen met belangrijke instanties van over de hele wereld, waaronder toezichthouders, wetenschappers van overheden en academische deskundigen. Dankzij deze samenwerking gebruiken wij bij onze veiligheids- en milieuevaluaties altijd de meest actuele vorderingen op wetenschappelijk gebied.

Onze veiligheids- en milieuevaluaties

Vanaf het eerste briljante idee voor een nieuw product, het maken ervan, het verkopen ervan, helemaal tot aan de verwijdering ervan: onze wetenschappers bij het SEAC zijn bij elke stap betrokken om onze teams te begeleiden met oog op veiligheid en milieu.

Voordat we een product introduceren werken de wetenschappers van het SEAC samen met andere teams binnen Unilever om de veiligheid van het product en de impact ervan op het milieu te evalueren.

We gebruiken internationaal erkende veiligheids- en milieuevaluaties die rekening houden met de technologie, de ingrediënten en het gebruik van het product.

Inzicht in gevaren, blootstelling en risico's

Bij het bepalen van het risiconiveau van een ingrediënt of product houdt onze veiligheidsevaluatie rekening met twee belangrijke factoren: gevaren en blootstelling.

Mogelijke gevaren zijn overal aanwezig en soms daar waar we ze het minste verwachten.

Zo is cyanide een gevaarlijk chemische stof die kan vrijkomen bij het eten van appelpitten.

We weten dat cyanide gevaarlijk is, maar door de lage niveaus die vrijkomen en waar we aan blootgesteld worden wanneer we per ongeluk een paar appelpitten eten, levert dit geen risico's op.

De risicoblootstellingsevaluatie is met name relevant voor het selecteren van ingrediënten en het ervoor zorgen dat de juiste niveaus gebruikt worden om zowel veilig als effectief te zijn.

Wanneer we de blootstelling aan een product evalueren, houden we rekening met de geschatte hoeveelheid per keer, de duur en regelmaat van het gebruik. Ook houden we rekening met te voorzien foutief gebruik van het product, zoals bijvoorbeeld douchegel gebruiken om haren te wassen.

Door ervoor te zorgen dat de blootstellingsniveaus zich ver onder de schadelijke niveaus bevinden, kunnen we er zeker van zijn dat onze producten veilig zijn voor de gebruikers, onze medewerkers en het milieu.

Als er over een ingrediënt nieuwe informatie beschikbaar komt, evalueren we deze. Als deze informatie iets aan onze vorige risico-evaluatie verandert, zullen we actie ondernemen.

Wij luisteren naar u

Regelmatig vertellen de gebruikers van onze producten ons dat ze graag een bepaald product zouden willen zien zonder bepaalde ingrediënten erin. Alle ingrediënten in onze producten zijn veilig. Echter, als er een geschikt alternatief ingrediënt beschikbaar is, zullen we altijd nadenken over mogelijke vervangingen.

U kunt altijd contact met ons opnemen als u vragen over de ingrediënten in onze producten hebt.

Terug naar boven